Beröringens Dimension, Sinnenas Magi och Må Bra Metoder för Kropp & Själ

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2023

Lena Karlsson kommer att hålla föredraget "Beröringens Dimension, Sinnenas Magi och Må Bra Metoder för Kropp & Själ".

Den börjar kl 10.30 lördag 28 oktober i föredragsrum 1.

GRATIS
Se Hallkarta
BERÖRINGENS DIMENSION – Varmt välkommen att lyssna på mitt föredrag med kvantfysiskt perspektiv på beröring och närvaro. Om SINNENAS MAGI för andrum i tillvaron och möjlighet till utrymme för tankens kraft, att hitta inre balans. Om några Må Bra Metoder för kropp & själ för att ta hand om sin farkost, den vi har i detta jordelivet.