Att tyda tecken och tolka kort!

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2023

Serafia Andersson kommer att hålla föredraget "Att tyda tecken och tolka kort!".

Den börjar kl 14.45 söndag 26 mars i föredragsrum SCENEN.

GRATIS
Se Hallkarta
Att få svar på livets frågor, att veta vart man är på väg, ja tänk att kunna få gudomlig guidning genom livets svängar och vägval. Serafia lär ut hur precis alla kan lära sig att använda ett system för att tala med guider, och att läsa av energierna kring dig och ditt liv.