Astrologi och tidigare Liv

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2022

Lotta Sjöberg kommer att hålla föredraget "Astrologi och tidigare Liv".

Den börjar kl 15.15 lördag 29 oktober i föredragsrum 5.

GRATIS
Se Hallkarta
Genom att titta i din födelsekarta när du är född kan man se dina tidigare liv, och vad du bär med dig in i detta livet. Astrologi kan ge indikationer på det. Lotta Sjöberg har en lång erfarenhet genom att själv ha titta och sett en del av sina tidigare liv. Hon började en schamanutbildning år 2000 och har utvecklat ett djupare seende. Välkommen att delta!