ASTROLOGI – Du är mer än ditt Soltecken!

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2022

ASTROPHILIA kommer att hålla föredraget "ASTROLOGI – Du är mer än ditt Soltecken!".

Den börjar kl 11.15 söndag 27 mars i föredragsrum 5.

100 kr, FÖRKÖP I MONTER HALL AB RAD 5B
Se Hallkarta
Lär dig grundpelarna i Astrologi och varför du är så mycket mer än bara ditt Soltecken. Vi består av flera Astrologiska komponenter som påverkar oss. Astrologin kan visa dig dina dina superkrafter och hur du kan leva ett mer balanserat liv. Kom till vårt föredrag så får du glänta på dörren till din fulla potential och veta mer om vad Astrologin kan göra för dig!