Andliga erfarenheter gör vardagslivet mer spännande och meningsfullt

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2023

Mari Uneus & Stig Ollmar kommer att hålla föredraget "Andliga erfarenheter gör vardagslivet mer spännande och meningsfullt".

Den börjar kl 15.30 söndag 26 mars i föredragsrum 1.

GRATIS
Se Hallkarta
En kreativ yogalärare och en halvt pensionerad forskare, företagare och präst ger exempel på verktyg och personliga händelser från olika medvetandenivåer, samt vad som behövs för att hålla det gudomliga kärleksflödet igång. Presentationen sponsras av Eckankar i Sverige.