Andlig kirurgi, Am NRGs, med hjälp av ett team från universum

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2024

Anneli Sandevik kommer att hålla föredraget "Andlig kirurgi, Am NRGs, med hjälp av ett team från universum".

Den börjar kl 13.30 söndag 07 april i föredragsrum 7.

Gratis
Se Hallkarta
Hur kan en session gå till? Anneli kombinerar medialitet och healing. Ibland ger läkare inte det förväntade svaret på problemområden man sökt för (indikation som "du är inte sjuk"). Ofta kan problemet ligga i ett annat område som enkelt kan åtgärdas. Det händer också att vi söker för ett problem, men det visar sig finnas flera andra underliggande problem. Anneli berättar om olika case.