Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2023

kommer att hålla föredraget "".

Den börjar kl lördag 20 april i föredragsrum .

Se Hallkarta