Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2023

kommer att hålla föredraget "".

Den börjar kl måndag 25 september i föredragsrum .

Se Hallkarta