Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2023

kommer att hålla föredraget "".

Den börjar kl tisdag 21 mars i föredragsrum .

Se Hallkarta